Kako svi svetski mediji prenose,  na poslednjem zasedanju Medjunarodnog Earthwatch Instituta u londonskom društvu Royal Geographical se došlo do jednoglasnog zaključka da je pčela najvažnije biće na planeti. Pre svega zbog značaja funkcije koju obavlja za potrebe prehranjivanja i opstanka kompletnog čovečanstva, flore i faune.

Naime, 70% poljoprivrede zavisi isključivo od pčele. Najvažnija funkcija pčele je oprašivanje, koje omogućava razmnožavanje biljaka. Nije pčela jedini insekt koji oprašuje biljke, ali najveći broj biljnih vrsta oprašuje isključivo pčela, kao na primer badem.

Osim toga, pčela je jedino živo biće koje nije nosilac ni jednog patogena – ni virusa, ni bakterija, ni gljivica.

Ovo smo možda negde i znali, ali da li smo svesni da su pčele ugrožena vrsta, takoreći pred istrebljenjem. Smatra se da je 90% pčelinje populacije već nestalo u poslednjih nekoliko godina. A sa nestankom pčela polako će se gasiti život na Zemlji.

Da, da, dobro ste pročitali – nestaćemo svi zajedno, zbog nedostatka hrane. Biljke neće imati ko da oprašuje i neće se razmnožavati. Životinje i čovek neće imati šta da jedu i na kraju ćemo svi “nestati sa lica zemlje”.

Dva su osnovna pitanja vezana za ovaj problem. Zašto pčele nestaju? I šta preduzeti da se taj trend ne nastavi?

Brojni su razlozi zašto su ova divna bića stigla do tačke istrebljenja. Pre svega prekomerno i potpuno nekontrolisano korišćenje pesticida od strane nekompetentnih i needukovanih ljudi, nadimljavanje useva, krčenje šuma, smanjenje površina pod livadama i cvećem, nedostatak sigurnog mesta za pravljenje gnezda, upotreba savremene tehnologije. Brojni eksperimenti su pokazali da talasi koji nastaju prilikom upotrebe mobilnih telefona dezorijentišu pčele i u takvim uslovima one proizvode 10 puta glasniji zvuk nego u normalnim uslovima, što je signal drugim pčelama za opasnost i momenat kada moraju napustiti košnicu.

Tužna je činjenica da su u pojedinim delovima Kine, pčele potpuno istrebljene i da se oprašivanje jedne vrste kruške, koja je autohtona vrsta tih područja, radi ručno pomoću nekih četkica.

Rešenje naravno postoji.

Čovek je jedini krivac za ovakvo stanje, pa  čovek mora i da preduzme brojne mere da bi se ovakvo stanje popravilo.,

Najveći problem je u svesti ljudi, tj. neophodno je edukovati poljoprivrednike, da oni moraju pre svega, menjati svoje decenijama sticane navike.

Brojne studije su radjene i brojni aktivisti, udruženja i institucije su dostavili vladama svojih zemalja zahteve koje je neophodno sprovesti kako bi se prekinulo istrebljenje ovih vrednih insekata.

Zahtevi se pre svega odnose na:

 • zabranu korišćenja pesticida i njihovu zamenu organiskim preparatima,
 • zabranu prskanja voća i povrća tokom dana, tj pre 20h, dok pčele ne budu sigurne u košnicama,
 • očuvanje prirodnih divljih staništa insekata, a pre svega pčela,
 • pošumljavanje i pocvećavanje svih slobodnih terena, kao i zabrana krčenja šuma i livada,
 • obnovu ekološke poljoprivrede, što bi se pre svega odnosilo organsko tretiranje zemljišta i na ukidanje velikih farmi na kojima se godinama sade iste kulture što insektima predstavlja veliki problem,
 • sprovodjenje nacionalnih edukativnih kampanja koje bi obuhvatale i pomno praćenje zdravlja i opstanak pčela,
 • uvodjenje obaveza da na svakom većem poljoprivrednom gazdinstvu mora postojati odredjen broj košnica – naročito u krajevima sa podesnom klimom za gajenje pčela,
 • zahteve da se donesu zakoni koji bi  masovno trovanje pčela tretirali kao ekološki kriminal i da počinioci ovih dela budu adekvatno kažnjeni. Počinioci ovih dela uništavaju nečiji stočni fond, što je isto kao kad bi ušli u nečiju štalu i pobili krave.

Stručnjaci upozoravaju da je situacija alarmantna, a na svima nama je da bar širimo te informacije i edukujemo nesavesne komšije.

Pčela je potpuno zasluženo proglašena za najvažnije biće na planeti. Omogućimo joj da nastavi da se bavi našom isključivom dobrobiti !!!

Zdravo sa Medanom

0
  0
  Vaša Korpa
  Vaša Korpa Je Prazna